СУДОМЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Національний університет «Одеська морська академія»

Національний університет «Одеська морська академія»

СУДОМЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Укр Рус

Історія факультету

Тренажери і лабораторії

Освітня програма підготовки бакалавра

Освітня програма підготовки спеціаліста

Освітня програма підготовки магістра

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

Судномеханічний факультет був створений в 1944 році в складі чотирьох факультетів Одеського вищого морехідного училища.

У перші роки факультет очолив Всеволод Костянтинович Лисенко - відомий фахівець морського флоту. За час його керівництва факультет став одним із кращих в училищі, нагороджувався перехідним призом - погруддям адмірала С. Й. Макарова. Обіймаючи посаду начальника факультету, В. К. Лисенко одночасно вів викладацьку роботу на кафедрі "Суднові паросилові установки", доцентом якої він став на початку 1946 року. Відмінний організатор, талановитий учений, ерудований поліглот - таким він залишився в пам'яті людей, що знали його.

В 1950 році, після захисту кандидатської дисертації, В.К. Лисенко одночасно був призначений заступником начальника училища з науково-навчальної роботи й одночасно начальником кафедри. Маючи талант, дослідника Всеволод Костянтинович розробив курс "Суднові парові котли", що читав 30 років, і курс "Експлуатація суднових силових установок". По цим курсам їм написані підручники (у співавторстві), що витримали по два видання. Сьогодні експлуатацію суднових силових установок курсанти вивчають по новому підручнику, написаному учнем і послідовником В. К. Лисенко професором В. П. Мануїловим.

Багато років В.К. Лисенко очолював судномеханічну секцію методичної комісії Управління навчальних закладів ММФ, що вирішувала практичні питання морської освіти. Результати цієї роботи відчутні й сьогодні.

В.К. Лисенко мав дійсно колосальні знання в багатьох галузях науки, техніки й культури. У своїх анкетах він скромно писав: "Володію англійською, французькою й німецькою мовами". Але його учні пам'ятають, що в період перебування за кордоном як керівника практики курсантів або при зустрічі зі членами різних делегацій, що відвідували училище, він упевнено користувався також італійською, грецькою, польською і хорватською мовами.

За заслуги в галузі морської освіти, підготовки кадрів й експлуатації суднових енергетичних установок В. К. Лисенко був відзначений державними нагородами - орденами Леніна й Трудового Червоного Прапора, медалями, нагрудним знаком "Відмінник морського флоту", грамотами ММФ, іменними золотими годинниками від Міністерства МФ CРCР.

З 1950 по 1958 рік факультетом керував професор В.В. Завіша. Адміністративну діяльність він сполучав з навчальною й виховною роботою. Багато випускників перших наборів з гордістю згадують, що навчалися в "мореходці" при ньому.

В 1940-1950-і роки на факультеті викладався спеціальний цикл, що складався з п'ятнадцяти дисциплін, до яких входили устрій і теорія корабля, енциклопедія суднових силових установок, суднові парові котли, суднові парові машини, суднові парові турбіни, суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові допоміжні механізми й системи, технічна експлуатація суднових силових установок, суднові холодильні установки, суднові рушії, електроустаткування судів, організація й технологія судноремонту, економіка морського транспорту й організація перевезень, протипожежна техніка, техніка безпеки й ППБ, військово-морські дисципліни.

Проходження практики на факультеті в період його становлення й розвитку забезпечувалося в майстернях, на парових і дизельних судах, на кораблях Військово-Морського Флоту, учбово-виробничих судах, на судах ЧМП й Азовського пароплавства, а також судах, що обслуговують Крайню Північ СРСР.

У різні роки факультет очолювали відомі вчені морської галузі: В.Ф. Коваленко (1958 - 1959), І.В. Макликов (1960 - 1963), В.І. Самсонов (1963 - 1971, 1976 - 1997), В.І. Ланчуковский (1971 - 1974), Н.І. Худов (1974 - 1976). Гордістю не тільки судномеханічного факультету, але й всієї академії, її фундаментом залишається організаторська робота цих талановитих керівників, створені ними за багато років наукові школи й науково-педагогічні традиції.

Двадцять дев'ять років - такий загальний строк керівництва факультетом професора Володимира Івановича Самсонова, випускника ОВІМУ 1951 року, обдарованого вченого, педагога й організатора. Він пройшов шлях від курсанта, аспіранта, викладача до начальника факультету, присвятивши свій дослідницький талант, професіоналізм викладача й керівника академії й факультету. В академії, у стінах рідного факультету пройшли й останні години його життя - 29 травня 1997 року В. І. Самсонов закінчив заняття й помер у своєму кабінеті.

Його плідна діяльність одержала заслужене визнання. В.І. Самсонову привласнені звання "Заслужений працівник народної освіти України", "Заслужений працівник вищої школи України". Серед його нагород - медаль "Ветеран праці", знак "Почесний працівник Морського флоту".

Особливо значимі наукові дослідження на факультеті проводилися під керівництвом професорів В.В. Завіші (60-70-і роки), В.М. Харіна (70-80-і роки), О. С. Пилюгіна (80-90-і роки). Їхні результати завжди відрізнялися високим економічним ефектом і підтверджували глибокий науковий потенціал учених судномеханічного факультету. За 60-літню історію факультет пройшов кілька етапів становлення. Поряд з основною спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" в 1960-і роки почалася підготовка інженерів-механіків для автоматизованих судів. З 1991 року спеціальність факультету "Експлуатація суднових енергетичних установок" включена в напрямок підготовки фахівців "Судноводіння й енергетика судів". В 1996 році спеціальність була акредитована Лондонським інститутом морських інженерів як відповідної вищої категорії "Chartered Engineer".

З 1997 року факультет очолює випускник академії ініціативний керівник, професіонал високого рівня, професор Михайло Олександрович Колегаєв. Декан факультету і його заступників - Б.О. Павленко, В.П. Кардаш, Ю.О. Литвінов плідно займаються розвитком факультету, розширюючи його освітні можливості, науковий потенціал, зміцнюючи матеріально-технічну базу.

Судномеханічний факультет сьогодні - це учбово-науково-виховний комплекс, здатний вирішувати будь-які питання професійної підготовки суднових інженерів-механіків високої кваліфікації, чий рівень відповідає світовим вимогам. У цей час на факультеті одержують вищу інженерну морську освіту більше 500 курсантів.

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на сучасному лабораторно-тренажерному встаткуванні - у лабораторіях ДЕУ, СХУ, СДУ, у чотирьох центрах - графічної й технічної підготовки "Графіка", "Технологія", інформативно-консультативному центрі "Енергетика" і Центрі виживання в екстремальних умовах на море. Використовується реальне суднове устаткування, локальні системи керування, комп'ютерні системи. Все це дозволяє забезпечити виконання державних вимог по підготовці фахівців високого класу й вимог IMO.

На факультеті працює кваліфікований професорсько- викладацький колектив: 60 викладачів - 17 професорів, 8 докторів наук, 43 доцента, 41 кандидат наук; 28 інженерів, учбово-допоміжний персонал.

Відповідно до навчальних програм на факультеті викладається більш 80 дисциплін.

Навчальна й наукова діяльність факультету проводиться кафедрами: "Суднові енергетичні установки", "Суднові холодильні й допоміжні установки", "Технічна експлуатація флоту", "Суднова теплоенергетика", "Безпека життєдіяльності","Англійська мова в судновій енергетиці", "Технологія матеріалів і судноремонт", "Теоретична механіка".

Найважливішою частиною процесу підготовки фахівців морського флоту є виробнича практика, під час якої курсанти здобувають навички й досвід роботи в машинному відділенні. Для курсантів факультету передбачені: технологічна практика, що проходить у майстернях і дозволяє освоїти роботи зі зварювання, на металорізальних верстатах і придбати навички слюсарної й токарської роботи; навчальна, що дає можливість вивчити устрій судна й одержати навички виконання суднових робіт; дві плавальні, під час яких курсанти вчаться виконувати операції по експлуатації й профілактичному ремонті енергетичної установки, здобувають навички несення вахт. Особлива увага приділяється переддипломній практиці, що передбачає підготовку матеріалів для дипломного проектування або для розробки магістерської роботи. Саме практика забезпечує придбання практичного й організаційного досвіду по технічній експлуатації й ремонту суднових енергетичних установок і керуванню робочими процесами.

Випускники судномеханічного факультету одержують дипломи бакалавра, спеціаліста й магістра, що дає їм право займати посади в машинній команді від вахтового до старшого механіка на судах без обмеження потужності головної силової установки, а також керівні посади підприємств галузі, берегових енергетичних комплексів, проектних і науково-дослідних організацій.

Факультет може пишатися своїми випускниками - основою плавального состава морфлота країни. Загальне число фахівців, підготовлених факультетом за 60 років, перевищує 7 тисяч. Випускники академії працюють у всіх найбільших пароплавствах: Далекосхідному, Балтійськом, Дунайському, Чорноморському, Азовському.

Інженери-судномеханіки очолювали пароплавства, працювали в Міністерстві морського флоту, гідно представляли роботу міністерства за кордоном, були талановитими організаторами діяльності в МЗС, у різних НДІ й інших державних установах й організаціях.

У Міністерстві морського флоту СРСР працювали: В. Первов - голова В/ПРО "Мортехсудоремпром" ММФ; В.М. Старостин - начальник відділу замовлень будівлі судів за кордоном ММФ; Г.А. Тиганов - головний інженер Дальстроя ММФ; С.И. Фомін - начальник В/ПРО "Мортехснаб" ММФ; А.Г. Хорів - начальник Бриза ММФ.

У різні роки в УНЗ ММФ працювали М.Ш. Кардашев, И.В. Бєляєв; у НДІ - В.Н. Афанащенко, В.В. Афиногенов, И.Ф. Марченко, П.В. Щербаков, В.И. Тусеев.

У Регістрі СРСР представляли факультет випускники Р.А. Белик, Н.Н. Кобяков, В. Привалів, В. Твердохлеб, Е. Хоперский, В. Шершенович, В.В. Юрлов. В 2002 році Український регістр очолив випускник факультету В.В. Севрюков.

Судномеханічним факультетом підготовлені кадри для навчальних закладів системи морської освіти. Багато хто з випускників очолили факультети й морські училища. Протягом 26 років випускник першого набору професор В.М. Зальотов був начальником ОВІМУ, а потім ректором ОДМА.

Професор, к.т.н. В.Ф. Горбунов керував Одеським морехідним училищем рибної промисловості, Б.Н. Іванов - Херсонським морехідним училищем; А.К. Зубенко - Холмським морехідним училищем.

В.І. Капустін, В. Родкин, А.П. Угрюмов, Н. Зимін, А.Н. Рагулін очолювали великі промислові підприємства. Головні інженерні посади в пароплавствах, управліннях портів, судноремонтних заводів, конструкторських бюро займали А.3. Бондарев, В.Н. Афанащенко, В.Ф. Горбунов, І.І. Орловський, Я. Пиастро, В. Понятовский, В.І. Соколов, В. Степкин, А. Савин, А.Г. Сербин, В.Г. Стовпів, А.В. Шануро, В. Якименко.

У міністерствах і державних установах працювали Г.А. Міюсов (міністр меліорації Чуваської АРСР), Ю.М. Шевченко (зам. начальника головкому Державного комітету з науці й техніці СРСР, начальник БНТІ Міністерства сільського господарства УРСР), зам. міністра транспорту В.В. Севрюков.

Факультет представлений й у пароплавствах. С.В. Камишев працював начальником Сахалінського морського пароплавства. Профком Чорноморського пароплавства очолював А. Тананихін, головою профкому Азовського морського пароплавства був А. Зайко.

Частина випускників - співробітники представництва морського флоту за кордоном: В.В. Бочаров, Ф.С. Винаков, В. К. Опарін, О.А. Поражинский.

В органах безпеки служили полковники Д.П. Козлов й А.А. Литвинов, підполковник Г.В. Орлов.

Значний внесок у розвиток alma mater внесли випускники факультету: проректори - професор В.А. Грєхов, професор В.І. Ланчуковський, І.І. Фрасинюк; декани факультету - доцент Н.І. Худов, професор В.І. Самсонов, професор М.А. Колегаєв; декани інших факультетів академії - професор А.В. Козьміних (факультет автоматики), професор В.П. Шевяков (заочний факультет); доценти Л.П. Данилов, Е.Л. Лалетін (заступники деканів). Кафедри академії очолювали її випускники: професори М.П. Гречко, Б.Г. Дьокін, В.М. Калугін, А.Й. Коханський, А.І. Седор, А.А. Фока, І.І. Черниш й ін.

Понад двадцять випускників факультету нагороджені високими державними й галузевими нагородами. Ю.3. Вахрамєєв - лауреат Державної премії. О.Г. Пашнін визнаний гідним звання Героя Соціалістичної Праці. А.М. Кочетков нагороджений орденом Леніна; С.В. Камишев - орденом Трудового Червоного Прапора (двічі), орденом Дружби народів, орденом "Знак Пошани" і знаком "Почесний працівник ММФ"; К.Д. Меньшиков, А.К. Ноздрюхин, А.В. Скринь - орденом Трудового Червоного Прапора; Р.A. Белік, А 3. Бондарев, Ю.3. Вахрамеев, А.А. Зав'ялов, В.Д. Косов, А.П. Угрюмов, В.Н. Афанащенко, О.А. Поражинский - орденом "Знак Пошани". Орденами "Знак Пошани", Трудового Червоного Прапора, "За заслуги перед Батьківщиною" III ступеня нагороджений В.М. Зальотов. Е. Чистяков - медаллю "За трудову доблість".

А.П. Волошин, В.М. Харін, В.Т. Пісклов, М.П. Гречко, В.І. Самсонов, Б.Н. Іванов нагороджені знайомий "Почесний працівник ММФ". Ними по праву пишаються факультет й академія.

Важливе місце в роботі факультету займає підготовка наукових кадрів. За час діяльності факультетом підготовлено більше 220 кандидатів і докторів технічних наук, більше 50 магістрів.

Значна роль викладачів факультету в підготовці навчальної й довідкової літератури галузі. За останні 45 років ученими факультету написано 18 фундаментальних підручників, 3 довідники для суднових механіків, велика кількість наукової й учбово-методичної літератури.

Успішному рішенню завдань підготовки інженерів-судномехаників сприяє науково-дослідна й конструкторська робота кафедр факультету, результати якої знайшли втілення в машинах і пристроях, використовуваних на судах морського флоту й у цілому в морській галузі.

Гідний 60-літній шлях судномеханічного факультету свідчить про плідну роботу колективу по формуванню фахівців, здатних творчо вирішувати різнобічні завдання по технічній експлуатації флоту.

Кафедра технічної експлуатації флоту

Кафедра технічної експлуатації флоту (ТЕФ) створена на підставі наказу ректора № 158 від 3 липня 2002 року. Основною метою створення кафедри стала необхідність у підвищенні якості навчання курсантів, а також виконань вимог Міжнародної Конвенції про підготовку й дипломування моряків і несення вахти (Конвенція ПДНВ 78/95). У липні 2002 року першим завідувачем кафедри ТЕФ Вченим радою академії обранго і призначено наказом ректора професора Голікова Олександра Антоновича, який працює в цій посаді по теперішній час.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, базуються на раніше вивчених курсантами загальноінженерних і спеціальних дисциплінах і охоплюють усі напрямки по технічній експлуатації флоту:

На кафедрі ТЭФ працюють висококваліфіковані викладачі, що мають великий викладацький і практичний досвіди.

 1. Завідувач кафедри – професор, к.т.зв. Голиков О.А. (закінчив ОВІМУ в 1968 р.. Протягом трудової діяльності О.А. Голиков обіймав посаду механіка й старшого механіка морських суден, інспектора В/О «Судоимпорт» (Москва), працював на італійських судноверфях в об'єднанні «Финкатиєрі», технічним директором спецфлоту Чорноморського морського пароплавства й технічним директором Українського морського пароплавства. Почесний працівник транспорту України. Член інституту морських інженерів науки й технологій Великобританії. З 1990 р. на викладацькій роботі в академії). Сфера наукових інтересів - процеси тепломасообміну в робочих тілах суднових енергетичних установок і систем.
 2. Професор, д.т.н. Оніщенко В.П. – закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова в 1965 р. За фахом «Теплофізика». Працював в Одеській державній академії холоду з 1966 по 2008 рік у посадах інженера, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, директора інституту. В ОНМА з вересня 2008 р. Заслужений діяч науки й техніки України. Сфера наукових інтересів – теорія, розрахунки, експеримент для теплофізичних властивостей речовин і матеріалів, холодильна техніка й технологія, холодильний транспортний ланцюг, надійність і розвиток аварійних ситуацій в енерготехнологічних системах.
 3. Професор, к.т.зв. Зав'ялов О.А. - один з випускників першого випуску ОВМУ (1949 г). По 1971 працював у Дунайському пароплавстві механіком-наставником. Потім на викладацькій роботі в ОВІМУ. Наукові інтереси пов'язані з удосконалюванням режимів роботи СЕУ.
 4. Доцент, к.т.н. Шумілов Р.М. (закінчив ОВМУ в 1951 році. На викладацькій роботі із цього ж року – начальник судномеханічної спеціальності Ризького й Одеського морехідних училищ, з 1974 року – доцент ОВІМУ. Наукові інтереси спрямовані на розв'язок питань технічної діагностики СЕУ).
 5. Доцент, к.т.н. Небеснов В.В. (в 1968 році закінчив ОІІМФ, з 1969 року на викладацькій роботі в ОВІМУ). Сфера наукових інтересів пов'язана з удосконалюванням методів судноремонту.
 6. Доцент, к.т.н. Логішев І.В. (в 1972 році з відмінністю закінчив ОВІМУ, працював механіком судів ЧМП, з 1980 року на викладацькій роботі в ОВІМУ). Основний напрямок наукової роботи – розробка методів використання альтернативних палив у суднових дизелях), удосконалювання паливних систем і апаратів.
 7. Доцент, к.т.н. Молчанов Є.О. Закінчив ОВМУ в 1955 році, працював механіком на судах ЧМП, заст. головного енергетика рудометалевого управління у Вишневогорські, на викладацькій роботі в ОВІМУ з 1959 року. Почесний працівник морського флоту. Був керівником науково-дослідних робіт галузевого й союзних значень, автор більш 70-ти наукових праць і двох монографій, засновник і автор методичного забезпечення дисципліни «Керування якості в професійній діяльності».
 8. Доцент, к.т.н. Занько О.М. (закінчив ОВІМУ в 1970 році, працював на викладацькій роботі в ОВІМУ, викладав в ОВІМУ, з 1990 року працював старшим механіком на судах іноземних компаній, з 2004 року знову на викладацькій роботі в ОНМА). Науковий напрямок роботи – дослідження динаміки теплових процесів у суднових холодильних установках.
 9. Асистент Ромашко В.Н. (закінчив ОГМА в 1994 році, працював старшим механіком на судах іноземних компаній, на викладацькій роботі в ОНМА з 2003 року). В 2008 році захистив дисертацію по зниженню екологічного навантаження судна на навколишнє середовище за рахунок удосконалювання технічної експлуатації утилізаційного контуру СЕУ.
 10. Асистент Царьов Л.Н. Закінчив ОІІМФ в 1972 році й ОВІМУ в 1976 році. Працював начальником теплотехнічної лабораторії ЧМП. на викладацькій роботі в ОНМА з 2007 року.
 11. Асистент Васильєв А.Е. Закінчив ОНМА в 2002 році, на викладацькій роботі в ОНМА з 2006 року. Працює над дисертацією по вдосконалюванню технології використання змащення в циркуляційній системі суднових дизелів.

Викладачами кафедри написані монографії, підручники, навчальні й учбово-методичні допомоги з дисциплін, що читаються.

Перелік видань, випущених з моменту організації кафедри ТЭФ.

 1. Голиков О.А., Логишев І.В., Холчев Є.С. Технології використання мастильних матеріалів у суднових енергетичних установках: Навчальний посібник. - Одеса: ОНМА, 200(5)7. - 138 с.
 2. Наведені класифікація мастильних матеріалів, їх експлуатаційні й фізико-хімічні властивості, технології підготовки й використання змащення в СТЗ і системах змазування різних СЕУ.

 3. Логішев І.В., Голиков О.А., Зав'ялов О.А. Технології використання палив у суднових енергетичних установках: Навчальний посібник. - Одеса: ОНМА, 200(5)7. - 119 с.
 4. Наведені класифікація суднових палив, їх експлуатаційні й фізико-хімічних властивості, технології підготовки й використання палива в різних СЕУ, а також способи технічного обслуговування паливних систем.

 5. Сурін С.М., Калугін В.М., Логішев І.В. Технології обробки води в суднових енергетичних установках [Текст]: навчальний посібник для курсантів і студентів морських вузів. – Одеса: ОНМА, 2007. – 98 с.
 6. Наведені показники якості суднових технологічних вод, що використовуються на судах. Розглянуті методи й засобу їх обробки й очищення. Дані практичні рекомендації.

 7. Голиков О.А., Занько О.М., Логишев І.В. Технології використання газоподібних робочих тіл у суднових енергетичних установках і пристроях [Текст]: навчальний посібник для курсантів і студентів морських вузів. – Одеса: ОНМА, 2008. – 129 с.
 8. Наведені технології обробки робочого повітря суднових дизельних і турбінних енергетичних установок і їх систем пневмоавтоматики. Розглянуті технології генерації й використання інертних газів для цілей технічного кондиціювання вантажних приміщень судів, що перевозять рідкі вантажі. Представлені технології обробки повітря суховантажних трюмів, осушення ізоляційних конструкцій рефрижераторних трюмів. Описані режими вентиляції вантажних приміщень судів з горизонтальним способом навантаження, технології використання холодильних агентів і зберігання рідкої вуглекислоти. Розглянуті пристрої, що забезпечують реалізацію вищезгаданих технологій.

 9. Зав'ялов О.А., Голиков О.А., Логішев І.В. Режими роботи дизельних установок у складі суднових пропульсивних комплексів [Текст]: навчальний посібник для курсантів і студентів морських вузів. – Одеса:ОНМА, 2008. – 96 с.
 10. Показані зміни основних параметрів роботи дизелів у різних умовах навантаження пропульсивної установки. Дане визначення обмежувальних характеристик з метою забезпечення надійної роботи двигуна без перевищення тепломеханічної напруженості. Наведені методи розрахунків і побудови основних ходових характеристик пропульсивної установки судна й оцінки погодженості головного двигуна із гребним гвинтом. Показані перспективи розвитку пропульсивних комплексів СЕУ.

 11. Молчанов Е.А. Основи керування якістю в професійній діяльності./Монографія – Одеса: " Система-Сервіс" 2004. - 158 с.
 12. Обґрунтована необхідність керування якістю як засобом запобіганням некерованих ситуацій. Розглянуті методичні й організаційні основи керування якістю з урахуванням галузевої специфіки й типових завдань.

  Поетапно відбиті розробки елементів системи керування якістю підготовки фахівців флоту.

  Розглянуті перспективи безперервного вдосконалювання системи морської освіти при входженні України в Болонський процес, здійснюваного на організаційно-правовій базі, установленою системою міжнародних стандартів серії ISO 9000, прийнятої більшістю країн миру.

  Для студентів, що навчаються по напрямком 1003 «Судноводіння й енергетика судів» і викладачів у системі морської освіти.

 13. Холодильні установки. Проектування: Учбовий посібник у трьох томах / І.Г.Чумак, В.П. Чепурненко, В.П.Оніщенко й ін. Під ред. докт. тех. н., проф. І.Г. Чумака. - 4 – е вид., переробл. і доп.- Одеса: Друк, 2008.
 14. Викладені основні принципи холодильної технології харчової сировини й апаратного забезпечення, проектування відповідних холодильних систем.

До створення кафедри викладачами написано багато монографій і підручники, використовувані в навчальному процесі ОНМА. Такі як:

 1. Голиков А.А. Суднові системи кондиціювання повітря. - Київ: Наукова думка, 1997. - 218 с.
 2. Загоруйко В.А., Голиков О.А., Слинько А.Г. Термодинаміка й теплофізика вологих матеріалів. - Київ: Наукова думка, 1996.-700 с.
 3. Загоруйко В.А., Голиков О.А. Суднова холодильна техніка. - Київ: Наукова думка, 2000. - 608 с.
 4. Харін В.М., Декин Б.Г., Занько О.М., Пісклов В.Т. Суднові допоміжні механізми й системи – М.: Транспорт, 1992 р. – 368 с.
 5. Зав'ялов О.А. і ін. Методичні рекомендації для виконання курсових і дипломних проектів – Одеса: ОГМА, 1991.
 6. Зав'ялов О.А. і ін. Експлуатаційні режими суднових енергетичних установок/ Навчальний посібник - Одеса: ОГМА, 1992.
 7. Шумілов Р.М. Система технічного стану судна – основа керування технічною експлуатацією морського флоту. - В/ про «Мортехинформреклама», 1987.
 8. Чумак І.Г., Оніщенко В.П. і ін. Економія енергоресурсів і скорочення втрат продукції при холодильній обробці. - Київ: Урожай, 1990.- 168 с.

Викладачі й співробітники кафедри проводять значний обсяг консультацій по технічній експлуатації флоту вітчизняних і іноземних судноплавних компаній, що в остаточному підсумку, дозволило у квітні 2003 року створити на базі кафедр ТЕФ і СЕУ науково-виробничий центр «Енергетика»

Науково-виробничий центр «Енергетика» очолили завідувач кафедри ТЕФ, к.т.зв., професор, механік 1-го розряду Голиков О.А. і завідувач кафедри СЕУ, буд.т.зв., професор, інженер-механік Ханмамедов С.А..

У НПЦ «Енергетика» працюють провідні інженери: Гергая Г.В., Романченко Н.С., Свєшников Є.А., що мають великий досвід роботи у відділі технічної експлуатації флоту УкрНІІМФа, автори спеціальних технологій ремонту й технічних умов (ТУ) на ремонт дизелів і інших СТЗ. Ними безпосередньо виконуються складні ремонти суднових дизелів і СТЗ.

Інженер-Механік Царьов Л.Н., що очолює теплотехнічну лабораторію НПЦ «Енергетика» має значний досвід роботи на посаді начальника теплотехнічної лабораторії й заступника начальника теплотехніки Чорноморського морського пароплавства.

Версаль А.Ф. – провідний інженер кафедри ТЕФ, працював у виробничій лабораторії суднової автоматики Чорноморського морського пароплавства, інженер з ремонту й налагодженню суднових автоматичних систем.

Гончаренко А.Г. – провідний інженер кафедри ТЕФ, інженер-судномеханик, інженер-програміст, працював керівником інженерно - технічної лабораторії по виробництві пристроїв діагностики.

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться на кафедрі у формі навчання в очній і заочній аспірантурі.

Тренажерний центр "Суднова Енергетика"

У центрі проходять навчання курсанти 3 – 5 курсів при підготовці на рівнях бакалавр, фахівець та магістр дисциплінам суднові котельні установки, суднові турбінні установки, суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові дизельні установки, суднові допоміжні установки, технічна експлуатація флоту тощо. Крім того здійснюється незалежне тестування по програмах перевірки компетентності на рівні експлуатації для допуску на спільне засідання ДЕК і ДКК із метою одержання робочих дипломів. Крім курсантів і студентів судномеханічного факультету на тренажерах проводяться заняття з курсантами електромеханічного факультету й факультету автоматики при вивченні ними відповідних дисциплін.

На комп'ютерах представлені котельний, дизельнй, рефрижераторний тренажери, а також емулятори дизельної енергетичної установки з гвинтом регульованого кроку, окремих суднових механізмів і систем.

На котельному тренажері проводиться відпрацьовування послідовності дій по введенню в роботу виводу котлу і його поточної експлуатації, регулюванню за показниками приладів, визначення несправностей і штатні заходи щодо їхнього усунення.

Аналогічні завдання зважуються на дизельних тренажерах.

Один з них – Turbodisel призначений для виконання завдань з експлуатації ГЕУ (програма підготовки бакалаврів по напрямкові 6.070104 "Морський і річковий транспорт").

Diesel sim – тренажер по регулюванню параметрів суднового двигуна внутрішнього згоряння, призначений для фахівців, магістрів, 2-х і старших механіків спеціальності 7.100302 "Експлуатація суднових енергетичних установок".

Kamewa – тренажер електронної системи управління енергетичною установкою із ГРК.

Refregerating – це нова програма призначена для навчання й керування всім комплексом рефрежираторної установки судна. Особливо затребувана при підготовці по спеціалізації 7.100302.01 – Експлуатація суднових енергетичних і холодильних установок.

На відміну від реальних установок тренажери на перших етапах навчання не обмежують курсанта під час ухвалення рішення, а помилки не приводять до катастрофічних наслідків.

Це дозволяє послідовно закріплювати в курсантів навички правильної експлуатації, а згодом полегшує їм перехід до керування реальними механізмами й установками.

Крім того, ці тренажери дозволяють в уповільненому темпі відпрацьовувати правила виходу з позаштатних ситуацій.

Under Construction

Under Construction

Under Construction